Ochrana osobních údajů

Hotel: Hotel Petrovy kameny

Adresa hotelu: Rejhotice 149E 788 11 Loučná nad Desnou

Telefon: +420 603 444 190

Email: recepce@petrovykameny.cz

Webová stránka: www.petrovykameny.cz

Firemní údaje:

Hotel Petrovy kameny s.r.o.

Na strži 2097/63

14000 Praha – Krč
IČ 60747099 DIČ CZ60747099

Spisová značka 119591 C, Městský soud v Praze

Informace o zpracovávání osobních údajů

Společnost uvedená v hlavičce (dále jen „Společnost„) může přechodně uchovávat údaje o fyzických osobách a tyto údaje dále používat pro různé účely. Toto sdělení je určeno všem osobám, které využívají služeb Společnosti.

Společnost může uchovávat následující informace:

 • vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa vašeho bydliště;
 • údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní
  kód);
 • informace o pobytu hosta včetně data příjezdu a odjezdu a účelu pobytu; a
 • informace, které poskytujete o svých preferencích.

Osobní údaje uchováváme a používáme především k plnění našich smluvních závazků (ubytování hosta), zákonných povinností a pro naše oprávněné zájmy. Osobní údaje nám umožňují plnit naše povinnosti, dále nám také umožňují kontaktovat naše hosty v případě nutnosti a rovněž je také užíváme pro účely marketingu. Osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, ale výhradně za účelem jejich zpracování pro naše účely (např. poskytovatelé rezervačních systémů, administrativní podpory nebo účetní). Tyto strany mají vždy přístup k osobním údajům jen v tom rozsahu, jak je to nezbytně nutné pro poskytování takových služeb. Společnost uchovává osobní údaje jen v případech, kdy je to nutné ke splnění našich závazků, a výhradně po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje získány. Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné, budou z našich záznamů odstraněny, nebo budou řádně anonymizovány. Osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodní korespondenci mohou podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, v některých případech až po dobu 6 let. Jakékoliv jiné údaje budou v zásadě vymazány nejpozději 3 roky po datu poslední spolupráce a obchodního kontaktu s danou fyzickou osobou. Pro záložní kopie osobních údajů, pořizované pro bezpečností účely, může platit delší doba uchovávání. Přístup k osobním údajům však bude v takových případech omezený. Fyzické osoby mohou rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v případech, kdy se budou domnívat, že dochází k neoprávněnému zpracování jejich osobních údajů (www.uoou.cz).

Souhlas, který nám byl udělen k uchovávání a jinému použití osobních údajů, lze kdykoliv odvolat.

Všichni hosté mají následující práva:

 • Právo na přístup k údajům;
 • Právo na opravu údajů;
 • Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut);
 • Právo na omezení zpracování;
 • Právo na přenositelnost údajů; a
 • Právo na vznesení námitky.

Rádi Vám poskytneme další informace nebo vyřídíme Vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv. Tyto žádosti mohou být zasílány Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této informace.