Ochrona danych osobowych

Hotel: Hotel Petrovy Kameny

Adres hotelu: Rejhotice 149E 788 11 Loučná nad Desnou

Telefon: +420 603 444 190

E-mailrecepce@petrovykameny.cz

Strona internetowa: www.petrovykameny.cz

Dane firmowe:

Hotel Petrovy Kameny s.r.o.

Na strži 2097/63

14000 Praha – Krč
Nr ID 60747099 NIP CZ60747099

Nr wpisu 119591 C, Sąd Miejski w Pradze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymieniona w nagłówku firma (dalej jako „Firma„) może tymczasowo przechowywać dane osób fizycznych i dalej wykorzystywać te dane w różnych celach. Niniejsza informacja skierowana jest do wszystkich osób korzystających z usług Firmy.

Firma może przechowywać następujące informacje:

  • Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania;
  • informacje o karcie płatniczej (rodzaj karty, numer karty, imię i nazwisko na karcie, data ważności i kod zabezpieczenia);
  • informacje o pobycie gościa, w tym daty przyjazdu i wyjazdu oraz cel pobytu;
  • oraz informacje, które są podawane preferencjach zakresie własnych preferencji.

Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji naszych zobowiązań umownych (zakwaterowanie gości), zobowiązań prawnych i naszych uzasadnionych interesów. Dane osobowe pozwalają nam wywiązywać się z naszych obowiązków, pozwalają nam również kontaktować się z naszymi gośćmi w razie potrzeby, a także wykorzystujemy je w celach marketingowych. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania dla naszych celów (np. dostawcom systemów rezerwacyjnych, wsparciu administracyjnemu czy księgowym). Przez cały czas strony te mają dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług. Spółka przechowuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji ciążących na nas obowiązków i tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane. Gdy tylko dane osobowe nie będą już potrzebne, zostaną usunięte z naszych rejestrów lub odpowiednio zanonimizowane. Dane osobowe zawarte w umowach, komunikacji i korespondencji biznesowej mogą podlegać prawnym wymogom przechowywania, w niektórych przypadkach do 6 lat. Wszelkie inne dane zostaną co do zasady usunięte nie później niż 3 lata od daty ostatniej współpracy i kontaktu biznesowego z osobą fizyczną. Dłuższy okres archiwizacji może dotyczyć kopii zapasowych danych osobowych pobieranych ze względów bezpieczeństwa. Jednak w takich przypadkach dostęp do danych osobowych będzie ograniczony. Osoby fizyczne mogą również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych w przypadkach, gdy uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (www.uoou.cz).

Udzielona nam zgoda na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w inny sposób może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Wszystkim gościom przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych; i
  • prawo do sprzeciwu.

Z przyjemnością udzielimy Państwu dalszych informacji lub spełnimy Państwa prośby o skorzystanie z wyżej wymienionych praw. Żądania takie można przesyłać do Firmy na adres e-mail podany w nagłówku niniejszego zawiadomienia.